No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

代表取締役 1000万Playar
ハウル

支配人 1000万Player V2

圭祐

リーダー
紫葉

No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

コール隊長/リーダー
ミチ

ホスト長

ビーバー

牙城 護

L